Trenger du noen å prate med?

Trenger du noen å prate med?

20.05.2014

Trenger du noen å prate med?

Tilbud om sjelesorgsamtaler.

Menighetens prester og diakon har tid til samtaler i livets ulike faser; oppturer og nedturer. Vi har taushetsplikt, og kan møtes på samtalerommet på Kilentunet eller i Snarøya kirke, hjemme hos deg eller gå en tur.
Sjelesorg er å være tilstede i samtaler med mennesker der de er i livet.
 

Sokneprest Thomas Wagle (411 27 894)

Kapellan Ingeborg Holberg (480 39 771)

Diakon Siri Nilssen (982 67 803)