FRIVILLIG?

FRIVILLIG?

20.05.2014

FRIVILLIG?
Har du lyst til å bidra?

Vi har mange aktiviteter og alltid et ønske om å starte flere. Det er godt å engasjere seg også for andre! Mulighetene er mange i vår menighet.
Vi trenger frivillige med ulike evner: praktiske, sosiale, musikalske, kreative, omsorgsfulle, sporty.
Ta kontakt med prestene eller kirketjener. Så finner vi sammen en oppgave.