Vielse

Vielse

26.05.2014

Vielse

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje kirkelig eller borgerlig. I vitners nærvær gir en hverandre løfte om å leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Det er mange spørsmål som melder seg, vi håper at du vil finne en del svar i denne artikkelen. 

Som medlem i den norske kirke koster det normalt ikke noe å gifte seg, såfremt man benytter den kirke som en av brudefolkene tilhører. Velger man derimot å benytte en annen kirke enn den man sogner til, har Bærum kirkelige fellesråd vedtatt følgende gebyrer:
 
Haslum og Tanum kirker:
Kr 5000 (hvorav kr 3000 som bestillingsgebyr)
 
Øvrige kirker:
Kr 3000
 
Prisene inkluderer kirketjener og organist
Prest kommer i tillegg med kr. 2.735,-, dersom ikke prest følger fra egen bostedsmenighet.
 
Vielse i annen kirke?
Bor dere i Bærum og på grunn av tilknytning ønsker vielse i en annen kirke enn den dere tilhører, er dette fullt mulig. Da vil prest fra egen menighet følge brudeparet til den aktuelle kirken, innenfor Bærums grenser, dersom brudeparet ønsker det, og presten ikke har annen vielse i egen menighet. Selv om prestene følger med sine brudepar innenfor Bærum prosti, er det den stedlige kirkens organist som spiller, og som skal ha beskjed om salmene og musikkinnslagene.

Prøving av ekteskapsvilkårene 
Alle papirer ordnes gjennom folkeregisteret. Blankettene som kreves kan fås ved henvendelse til folkeregisteret i den kommunen hvor en av brudefolkene er registrert bosatt og sendes tilbake til folkeregisteret ferdig utfylt. Blankettene finnes også elektronisk her. Når folkeregisteret har prøvet papirene, utstedes et dokument som er gyldig i fire måneder. Dette leveres kirken i god tid.

Samtale med prest 
Når tidspunktet nærmer seg, har dere en samtale med presten som skal vie dere. Her avtaler dere salmer og musikk og går gjennom det som skal skje under vielsen. Vigeselsritualet inviterer til aktiv deltakelse fra familie og venner, og det er mulig å sette sitt personlige preg på seremonien.
 
Les mer på kirken.no, hvor det også finnes en egen informasjonsfolder. 

Velsignelse av ekteskap 
Dersom man har inngått ekteskap ved tinghus eller på ambassade i utlandet, kan man siden få ekteskapet velsignet i kirken. Ritualet i denne forbønnshandlingen ligner ritualet for vigsel. 

Forslag til bryllupsmusikk og salmer kan du finne i artikkelen om bryllupsmusikk.

Reservasjon eller andre spørsmål: Ta kontakt med Kirketorget på telefon 67 500 500 eller e-post: kirketorget@baerumkf.no. Kirketorget er servicekontoret for alle menighetene i Bærum.