Hva og hvem er 13-20?

Hva og hvem er 13-20?

26.05.2014

Hva og hvem er 13-20?

Et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 i Bærum. 

Prosjekt 13-20 - å være en støtte for ungdom og deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som oppleves spesielt krevende for mange.

13-20 har tre ansatte, som er voksne med tid for ungdom. De er fagutdannede personer som har god erfaring fra å jobbe med denne målgruppen.

Hvordan jobber 13-20?
13-20 møter ungdom både gjennom oppsøkende virksomhet, enkeltoppfølging og gjennom å være tilstede på skoler og ulike arrangementer for ungdom. I tillegg er 
13-20 tilgjengelig på nettet – facebooksiden Ungdom i Bærum og www.13-20.no.

Hvem står bak samtaletilbudet?
Den norske kirke ved Bærum Kirkelige Fellesråd står bak 13-20, med støtte fra Bærum Kommune og de ti menighetene i Bærum. Det at prosjektet tilhører Kirken innebærer en fagkompetanse på å snakke om temaer som sorg, kriser, dødsfall og skam i tillegg til en generell sosialfaglig kompetanse på temaer som opptar ungdom.

13-20 ble startet for å være et forebyggende tilbud for ungdom i Bærum hvor det var behov for det. Siden oppstart har 13-20 etablert samarbeid med Sandvika Storsenter, NOKAS, Utekontakten, Oppfølgingstjenesten, Ungdomstjenesten, Barnevernet, Politiet, NAV, helsesøstrene og skolene.
 

Mariann S. Lindtjørn
Prosjektleder
Tlf: 98267835 
mariann@13-20.no
     Ida Vesterås
Ungdomsdiakon  
Tlf: 98267833
ida@13-20.no
    

Liv Hilde Myrset Briså  
Ungdomsdiakon
Tlf: 98267831
livhilde@13-20.no