Lederkurset 2018

Lederkurset 2018

30.07.2018

Lederkurset 2018

Vil du utvikle dine lederegenskaper?

                      Vil du utvikle dine lederegenskaper?                       

Du får kunnskap om å være leder.

Du får erfaring ved å få praktiske lederoppgaver i menigheten.

Du blir kjent med andre unge ledere.

Håper at du vil bli med!! 

 

LEDERKURSET BESTÅR AV 2 DELER:

Del en består av:

Fire kurskvelder høsten 2018 på Torsdager kl. 19-21

(13/ 9, 11/10, 8/11, 29/11 og 10/1)

*en helg 21.-23. September

*praksis i barne- eller ungdomsarbeidet med veiledning

Del 2 blir fire samlinger mer rettet mot leir, hvor å være leder på leir blir den praktiske delen av kurset. En kan velge å bare gjenomføre del 1, eller delta på del 1 og 2.

TEMAER SOM BLIR TATT OPP:

Lederideal - hva er en god leder? - etisk standard og nestekjærlighet, respekt, grenser, kjønn, internett, rus, baksnakking, lederavtale

Lederferdigheter - gruppedynamikk, gi åpne spørsmål, ice-breaker, lage og lede kveldsavslutninger, forberede og lede aktivitet og underholdning, skape trygge og inkluderende felleskap, hvordan bli god å snakke med.  

Meg selv som leder - selvforståelse, selvfølelse, roller og mangfold, utfordringer, forståelse av ungdomskulturen

Team, samarbeid og lojalitet

Prosjektledelse -planlegging, gjennomføring og evaluering av praksis

KURSET KOSTER KR. 800,- for mat og aktiviteter

MAN MÅ FORPLIKTE SEG TIL Å DELTA PÅ SAMLINGENE FOR Å FÅ KURSBEVIS, SÅ SETT AV DATOENE ALLEREDE NÅ.

 

Påmelding til Torkel på e-post: td583@kirken.no eller sms: 40606760