Konfirmant 2019? (konfirmantbrosjyren)

 

25.04.2018

Påmeldingsskjema konfirmasjon 2019!

 

 

Her ligger informasjon om konfirmasjonstiden 2019.

Påmeldingen legges ut her på menighetens hjemmesider den 1. mai.

Velkommen som konfirmant 2019

(Klikk her for å komme til Brosjyren)

PDF-en skal kunne printes ut og brettes til et lite hefte.