Konfirmant 2019? (konfirmantbrosjyren)

Konfirmant 2019? (konfirmantbrosjyren)

25.04.2018

Konfirmant 2019? (konfirmantbrosjyren)

Påmeldingsskjema konfirmasjon 2019!

 

 

Her ligger informasjon om konfirmasjonstiden 2019.

Påmeldingen legges ut her på menighetens hjemmesider den 1. mai.

Velkommen som konfirmant 2019

(Klikk her for å komme til Brosjyren)

PDF-en skal kunne printes ut og brettes til et lite hefte.