Trosopplæringstiltak, Våren 2019

Trosopplæringstiltak, Våren 2019

20.02.2019

Trosopplæringstiltak, Våren 2019

Våren 2019 gjennomføres følgende trosopplæringstiltak:

0 år: Babysang (Torsdager kl. 12.30- 14.00)

1 år: Første-skritt gudstjeneste (Søndag 12.05 kl.11.00)

2- 5 år: Baluba (Torsdager kl. 17.30- 18.00)

5 år: Karnevalssamling (Tirsdag 26.02 kl. 17.00- 18.30)

5 år: Karnevalsgudstjeneste (Søndag 03.03 kl. 11.00)

1.-2. klasse: Prosjektkor (Torsdag 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 28.02 kl. 16.30 kl. 17.00- 18.00 og Søndag 03.03 kl. 11.00)

4.-7. klasse: 12- timersfestival- samling: (Torsdag 02.05)

4.-7. klasse: 12- timersfestival (Lørdag 04.05)

10. klasse : Lederkurs (se Lederkurs under "Unge" på nettsiden)

 

 

Bakgrunn og historie for menighetens trosopplæring:

Trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. Fra etableringen av den offentlige skolen i Norge på 1700-tallet og fram til siste del av 1900-tallet var skolen en sentral aktør for kirkens undervisning av de døpte, i samvirke med oppdragelse og tradisjonsformidling i hjemmet og kirken. I dag er ikke skolen lenger en aktør for trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familien, overtatt ansvaret for opplæringen av sine medlemmer. 

Med utgangspunkt i en nasjonal rammeplan, har menigheten utviklet sin egen lokale trosopplæringsplan. Planen legger opp til 315 timer, fordelt på aldergruppen 0- 18 år. Dette erstatter timene med kristendomsundervisningen som tidligere ble gitt i skolen. Medlemmer og tilhørende i de ulike aldersgruppene, inviteres til trosopplæringstiltak i menigheten. Dette er en del av menighetens trosopplæringsplan. 

 

Spørsmål?

Kontakt Maria Teistedal Vikre (Kateket)

Mob: 474 63 091

Mail: mv367@kirken.no