Høringsvar angående ny sambrukskirke!

 

30.07.2018

Høringsinnspill komunedelplan 3.

Kjære menighet!

Våren 2018 har det vært mye politisk aktivitet rundt Sambrukskirken vår. Det er mange som har engasjert seg i saken, og mange har sendt høringsvar til komunen. Her kan du lese hva ansatte, menigheten og Kirkeverge Astrid har hatt av invendinger.

Høringsinnspill fra:

Kirkeverge Astrid Holmsen Krogh.

Fornebulandet menighetsråd.

Ansatte i Fornebulandet menighet.

I tillegg har Kirken fått opmerksomhet i Lokalavisen, hvor blandt annet Sogneprest Thomas Wagle har skrevet en oppfordring om engasjement i kirkespørsmålet.

Det er itjnå som kjæm tå sæ sjøl - (Artikkelen i Budstikka)

Det er itjnå som kjæm tå sæ sjøl - (Artikkelteksten).

Vi har tro på ny sambrukskirke på kirketomten ved Fornebu S!