Høringsvar angående ny sambrukskirke!

Høringsvar angående ny sambrukskirke!

30.07.2018

Høringsvar angående ny sambrukskirke!

Høringsinnspill komunedelplan 3.

Kjære menighet!

Våren 2018 har det vært mye politisk aktivitet rundt Sambrukskirken vår. Det er mange som har engasjert seg i saken, og mange har sendt høringsvar til komunen. Her kan du lese hva ansatte, menigheten og Kirkeverge Astrid har hatt av invendinger.

Høringsinnspill fra:

Kirkeverge Astrid Holmsen Krogh.

Fornebulandet menighetsråd.

Ansatte i Fornebulandet menighet.

I tillegg har Kirken fått opmerksomhet i Lokalavisen, hvor blandt annet Sogneprest Thomas Wagle har skrevet en oppfordring om engasjement i kirkespørsmålet.

Det er itjnå som kjæm tå sæ sjøl - (Artikkelen i Budstikka)

Det er itjnå som kjæm tå sæ sjøl - (Artikkelteksten).

Vi har tro på ny sambrukskirke på kirketomten ved Fornebu S!