Nytt kor for voksne

 

24.09.2018

Vil du synge sammen med andre? Nå blir det kor for ungdom og voksne (fra 16 år og oppover) i Snarøya kirke!

Vi starter opp torsdag 27. september kl 19 til 21 i Kirkestua i Snarøya kirke, under ledelse av Ingeborg Aadland. Ingeborg er aktiv som sanger og kordirigent i Oslo og Bærum, og utdannet lektor med ttilleggsutdanning i sang. Koret møtes et utvalg torsdager (27/9, 18/10, 15/11, 29/11, 13/12) frem mot deltagelse i Lessons and Carols- gudstjenesten 16. desember. 

Det blir tatt opp bestilling av originalnoter i etterkant av første øvelse, og deltagelse i koret vil derfor koste 200 kr per person. Vil du være med og er forhindret fra å møte på første øvelse? Send en e-post til ia397@kirken.no eller en SMS til Ingeborg Aadland på telefon 40442156.