ALLEHELGENSSØNDAG

02.11.2018

ALLEHELGENSSØNDAG

Gudstjeneste i Snarøya og Allehelgensdag i ord og toner i Høvik

Allehelgensdag er for mange en spesiell dag. Mange tenner lys på gravene, minnes sine døde, og gir på forskjellige måter uttrykk for sorg og savn. I gudstjenesten denne søndagen kommer dette til uttrykk gjennom tekster og salmer som handler om sorg, trøst, håp, om de som har gått foran og om det evige liv. Og navnene på de som er døde i vår menighet siden siste Allehelgensdag blir lest opp.

Etter gudstjenesten inviterer vi til en uformell kirkekaffe og prat bakerst i kirken.

Samtidig inviterer vi sammen med Høvik menighet til «Allehelgensdag i ord og toner» i Høvik kirke kl 18.00. Kirken er åpen fra kl 17.30 med anledning til stillhet, ettertanke og lystenning. Her vil også navnene leses opp, og prestene og diakonene i begge menighetene er til stede.

VELKOMMEN!