KIRKEVALG 2019

KIRKEVALG 2019

05.03.2019

KIRKEVALG 2019

Kirken trenger deg!

Som medlem i Fornebulandet menighetsråd bidrar du med din kompetanse og engasjement rundt menighetens liv, som handler om aktiviteter for alle aldere i menigheten og veien videre.

KANDIDATER TIL KIRKEVALGET 2019
Det er åpent for alle å stille listeforslag til menighetsrådsvalget i Fornebulandet sokn 9 september.
For å stille listeforslag til menighetsrådsvalget må det være minst ti personer som er stemmeberettiget i soknet som har skrevet under på lista.
Listeforslaget må leveres til valgstyret/menighetsrådet i god tid før 30 april og helst innen 24/4.
www.kirkevalget.no kan du finne fram til hva som ellers kreves for å stille en gyldig liste.
Kontakt gjerne valgstyret/menighetsrådet i Fornebulandet menighet for nærmere veiledning;

Jostein Grosås grosas@wla.no
Stein Øgrim. steinoeg@online.no

 

Foto: © Kirkerådet