Innkalling til årsmøte 2018 i Fornebulandet menighet

Innkalling til årsmøte 2018 i Fornebulandet menighet

11.03.2019

Innkalling til årsmøte 2018 i Fornebulandet menighet

Tid: Søndag 31. mars etter gudstjenesten
Sted: Snarøya kirke

1.Merknader til innkallingen

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

5. Årsmelding og regnskap 2018 for Fornebulandet menighet

6. Øvrige saker:


Saker til årsmøte må meldes Menighetsrådsleder Stein Øgrim tlf:  90852638 E-post: steinoeg@online.no
Eller kirkeforvalter Eilert Chr. Skjelvik Ottesen, E-post: eo394@kirken.no
innen søndag 24. mars