Påskens program i Snarøya kirke

Påskens program i Snarøya kirke

10.04.2019

Påskens program i Snarøya kirke

Påsken står for døren og med den et rikholdig program i Snarøya kirke.

11.4 kl.19 er det  Konsertmeditasjon med Fornebulandet menighets voksenkor, dansere fra Viktor Trutt ballettskole, sopran Ingeborg Aadland og organist Nikolai Endresen Dahl. Gratis inngang.

Palmesøndag er det høymesse ved vikarprest David Vance Cox kl. 11.00.

På langfredag kl. 11 er det lidelseshistorien fra Matteusevangeliet og musikken som er i fokus. Denne gang er det Pianto della Madonna – Marias tårer av Claudio Monteverdi og Giovanni Felice Sances. Sopran – Ingeborg Aadland, orgel – Nikolai Endresen Dahl.

Første påskedag kl. 11 er det høytidsgudstjeneste ved sokneprest Thomas Wagle, kantor Larissa Mikkelsen, trompetist Thomas Brække og sopran Ingeborg Aadland. Diakon Siri Nilssen inviterer til påskelunsj etter gudstjenesten.

Søndag 28. april kl. 11 er det påskefestgudstjeneste for små og store med Fornebulandet barnegospel.

Vel møtt!