Informasjon konfirmant 2020

03.05.2019

Informasjon konfirmant 2020

Hva er konfirmasjon i kirken?
Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å gå inn i livets store spørsmål. Du får lære mer om kristne grunnverdier, kristen tro og hva det vil si å være kristen i dag. Utdannede og engasjerte ansatte i kirken møter deg og tar dine spørsmål på alvor. Etter konfirmasjonen finnes det mange muligheter til å vokse og få utfordringer som passer deg i kirkens ungdomsarbeid.

Ulike opplegg
Som konfirmant i Fornebulandet menighet kan du velge mellom disse alternativene:

Alternativ 1: Leirkonfirmant
Konfirmasjonsleir er en sosial og morsom uke i sommerferien. Leieren er lagt til uke 32. Her skjer mesteparten av undervisningen. Du vil også delta på fellessamlinger i løpet av året med de andre konfirmantene i Fornebulandet menighet. Dette er vårt mest populære konfirmantvalg. Pris 700 kl påmelding, 3700 kroner for leir.

Alternativ 2: Mikskonfirmant
Dette opplegget passer den som ikke kan dra på sommerleir. Her skjer det meste av opplegget på kveldstid, pluss en weekendtur i nærområdet. Du blir del av en gruppe med konfirmanter fra flere menigheter i Bærum. Du vil også delta på fellessamlinger i løpet av året med de andre konfirmantene fra Fornebulandet menighet. Pris 700 kr i påmelding, og 700 kroner for opplegget.
  
Tilrettelagt konfirmasjon
Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg. Bærumsmenighetene tilbyr en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe som møtes på ettermiddager i vårhalvåret. Pris 700 kr i påmelding, og 700 kroner for opplegget.


Konfirmasjonsdagen
Konfirmasjonen er en bønnehandling. På konfirmasjonsdagen ber vi om at Gud skal være med deg gjennom alt som skjer i livet ditt. Konfirmasjonsdager i Fornebulandet menighet i 2020 er 5. og 6. september.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?
Ja! Du kan være med på hele opplegget uten å være døpt, men for å delta på selve konfirmasjonsgudstjenesten må man være døpt. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt i konfirmasjonstiden. Hvis du er usikker kan du likevel følge opplegget vårt og bestemme deg underveis.

Spørsmål?
Ta kontakt med prest Ingeborg Holberg Heggen.

E-post: ih653@kirken.no, telefon: 48039771
 

Mandag 4. november blir det INFORMASJONSMØTE i Snarøya kirke kl 19.00, for nye konfirmanter og konfirmantforeldre. Velkommen!

Konfirmantåret starter med kick-off helg 9 og 10 november i Snarøya kirke.