Givertjeneste

Givertjeneste

16.12.2013

Givertjeneste

Støtt tiltak for barn og unge i nærmiljøet!  Den offentlige støtten til kirken og menigheten blir stadig mindre. Derfor må vi selv ta i et tak for å kunne opprettholde og utvide tilbudene vi i dag har for barn og unge. Vi inviterer til "spleiselag"! Vi trenger faste givere!

Ta kontakt med menigheten, på telefonnummer 67 50 05 00 eller på e-post: post@fornebulandet-menighet.no