Velkommen til dåp i Snarøya kirke

Velkommen til dåp i Snarøya kirke

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et kirkelig fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å være med barnet alle dets dager.
 
Det er ingen bestemt alder for dåp, og hos oss er alle velkommen når det måtte passe. 
I Snarøya kirke har vi dåp de fleste søndager i gudstjenesten klokken 11.00. Noen lørdager har vi en egen dåpsgudstjeneste klokken 11 eller klokken 13. 
 
Hjertelig velkommen til feiring av dåp i Snarøya kirke!
 


Dere kan melde barnet deres til dåp her på nettet. Finn en ledig dag og fyll inn nødvendige opplysninger. 
Dere kan også ringe eller skrive til Kirketorget, som er et felles servicekontor for menighetene i Bærum. 
Telefon 67 500 500. E-post: kirketorget.baerum@kirken.no

"Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender. 
Kommer vi til deg som gav oss livet."
Svein Ellingsens salme nr 586 i Norsk salmebok.

Aktuelt

Gi et liv med vann – Kirkens Nødhjelp sin Fasteaksjon

Nå er det fastetid, og mange bruker denne tiden på å reflektere over hvordan vi ...

Et annerledes pusterom

31. mars blir det pusterom fra hver vår kant. 

Digitalt felleskap

Gudstjeneste er for mange et høydepunkt i uken, men med dagens situasjon er det...