Fornebulandet menighet > Ny sambrukskirke

Om Ny sambrukskirke på Fornebu

Utålmodighet for sambrukskirken

Det skal bygges en by på Fornebu. Kanskje blir vi 30 000 mennesker. Det snakkes om at det skal bygges 11000 nye leiligheter, i tillegg til nye barnehager, skoler, eldresenter og ny sambrukskirke for å nevne noe. Sambrukskirken skulle egentlig bygges i 2008, men så ble prosjektet lagt på is grunnet dårlig økonomi. Nå 10 år etter skal det endelig bestemmes hvor sambrukskirken skal ligge.

I januar kommer kommunedelplan 3 for Fornebu ut på høring. Fornebulandet menighet er engasjert og utålmodig. Derfor har vi kommet denne høringen i forkjøpet ved å lage en mulighetsstudie. Mulighetsstudien viser ikke hvordan sambrukskirken på Fornebu vil bli, men hvordan en slik sambrukskirke kan bli. Einar Dahle arkitekter med Aina Dahle i spissen har laget en spennende mulighetsstudie basert på to premisser – at sambrukskirken skal ligge på kirketomta ved Fornebu S og at det skal være en sambrukskirke. I mulighetsstudien er det derfor, i tillegg til kirkerom, tegnet inn livssynsåpent rom, bibliotek, kafé, kulturarena, ungdomsklubb i tillegg til lokaler for Fornebu Gjenbruk og Fornebupiloten (Fornebus egen frivillighetssentral).

Nå håper vi at alle som bor i området og politikerne som skal bestemme, tenner på idéen. Fornebulandet menighet er overbevist om at en slik sambrukskirke kan bli en fantastisk møteplass og et spennende bygg for alle som skal bo og leve på Fornebu. Barn, unge, familier, voksne og eldre – sambrukskirken er for alle, uavhengig av livssyn. Framsnakk gjerne mulighetsstudien i høringsperioden. Ting skjer ikke av seg. Drømmene realiserer vi sammen.

Klikk her for presentasjon av mulighetsstudiet for nytt kirkebygg.

Klikk her for artikkel i Budstikka om ny sambrukskirke.

Klikk her for oppslag i Budstikka om sambrukskirken, februar 2018.