• Velkommen til Etiopiakveld 25. Januar
  • Velkommen til karnevalsgudstjeneste
  • Bli med i prosjektkor for 1-2.klassinger, januar og februar!
  • Middag i Snarøya kirke - Supertorsdag
  • Aktivitet i kirken, bilde til slider 2
  • Aktivitet i kirken, bilde til slider
  • Trosopplæring
  • Snarøya kirkes inngangsparti

Kalender


Noe for deg?

Velkommen til Etiopiakveld 25. Januar

   Les mer...

Velkommen til karnevalsgudstjeneste

   Les mer...

Det skjer vårsemesteret 2018

- for barn, unge og voksne i Fornebulandet menighet    Les mer...

Bli med i prosjektkor for 1-2.klassinger, januar og februar!

   Les mer...

Ungdomsklubben

Mandager kl. 17-22.    Les mer...

Middag i Snarøya kirke - Supertorsdag

   Les mer...

OBS OBS Feil kontonummer i Flygebladet.

For rett konto nummer se info      Les mer...

Velkommen til KIM (Kvinner i menigheten)

   Les mer...

BALUBA!

Samlinger for barn mellom 2 og 5 år.    Les mer...

BABYSANG

Torsdager kl.12.30-14.00.    Les mer...

FRIVILLIG?

Har du lyst til å bidra?    Les mer...

Trenger du noen å prate med?

Tilbud om sjelesorgsamtaler.    Les mer...

NYINNFLYTTET?

Ny på Fornebu?    Les mer...

Gudstjeneste for store og små

Ta med barna i gudstjenesten.    Les mer...

Barnegospel

Hver torsdag kl.18-19.    Les mer...