• Historisk 50årsjubileum i Snarøya kirke
  • Jubileumsgudstjeneste
  • Fornebulandet menighet får ny Diakon!
  • Velkommen til 4- årsbokutdeling!
  • Velkommen til Krølletreff for 2- åringer!
  • Innkalling til årsmøte 2018, + årsrapport 2017!
  • Bli med i Fornebulandet Soul Children!
  • Middag i Snarøya kirke - Supertorsdag
  • Aktivitet i kirken, bilde til slider
  • Trosopplæring
  • Snarøya kirkes inngangsparti

Fornebulandet menighet får ny Diakon!

Kalender


Noe for deg?

Historisk 50årsjubileum i Snarøya kirke

   Les mer...

Jubileumsgudstjeneste

   Les mer...

Fornebulandet menighet får ny Diakon!

   Les mer...

Velkommen til 4- årsbokutdeling!

   Les mer...

Velkommen til Krølletreff for 2- åringer!

Hjertelig velkommen til Krølletreff!     Les mer...

Høringsvar angående ny sambrukskirke!

Høringsinnspill komunedelplan 3.    Les mer...

Trosopplæringstiltak, Høsten 2018

Høsten 2018 gjennomføres følgende trosopplæringstiltak: 0 år: Babysang (...   Les mer...

Innkalling til årsmøte 2018, + årsrapport 2017!

   Les mer...

Bli med i Fornebulandet Soul Children!

NYHET!  Oppstart av nytt kor i menigheten:  Fornebulandet Soul Children...   Les mer...

Det skjer vårsemesteret 2018

- for barn, unge og voksne i Fornebulandet menighet    Les mer...

Ungdomsklubben

Mandager kl. 17-22.    Les mer...

Middag i Snarøya kirke - Supertorsdag

   Les mer...

BALUBA!

Samlinger for barn mellom 2 og 5 år.    Les mer...

Babysang

Torsdager kl.12.30-14.00.    Les mer...

FRIVILLIG?

Har du lyst til å bidra?    Les mer...

Trenger du noen å prate med?

Tilbud om sjelesorgsamtaler.    Les mer...