• Sommerens gudstjenester
  • Jubileum - Snarøya kirke 50 år!
  • Innkalling til årsmøte 2018, + årsrapport 2017!
  • Bli med i Fornebulandet Soul Children!
  • Middag i Snarøya kirke - Supertorsdag
  • Aktivitet i kirken, bilde til slider
  • Trosopplæring
  • Snarøya kirkes inngangsparti

Kalender


Noe for deg?

Høringsvar angående ny sambrukskirke!

Høringsinnspill komunedelplan 3.    Les mer...

Sommerens gudstjenester

   Les mer...

Trosopplæringstiltak, Høsten 2018

Høsten 2018 gjennomføres følgende trosopplæringstiltak: 0 år: Babysang (...   Les mer...

Jubileum - Snarøya kirke 50 år!

   Les mer...

Innkalling til årsmøte 2018, + årsrapport 2017!

   Les mer...

Bli med i Fornebulandet Soul Children!

NYHET! Oppstart av nytt kor i menigheten:  Fornebulandett Soul Children...   Les mer...

Det skjer vårsemesteret 2018

- for barn, unge og voksne i Fornebulandet menighet    Les mer...

Ungdomsklubben

Mandager kl. 17-22.    Les mer...

Middag i Snarøya kirke - Supertorsdag

   Les mer...

BALUBA!

Samlinger for barn mellom 2 og 5 år.    Les mer...

Babysang

Torsdager kl.12.30-14.00.    Les mer...

FRIVILLIG?

Har du lyst til å bidra?    Les mer...

Trenger du noen å prate med?

Tilbud om sjelesorgsamtaler.    Les mer...

NYINNFLYTTET?

Ny i menigheten?    Les mer...