Om menigheten


Fornebulandet menighet strekker seg fra Snarøya, Fornebu, Lysaker til Stabekk. Det er ca. 8 000 mennesker som sokner til menigheten. Med forventet utbygging på Fornebu forventes tallet å øke betydelig de neste årene til 20 000 – 30 000.