Sommer i Fornebulandet menighet


God sommer! Vi gleder oss til konfirmasjonsleir og mange flotte gudstjenester i menigheten sommeren 2020.

Les mer

 

Sommer i Fornebulandet menighet


God sommer! Vi gleder oss til konfirmasjonsleir og mange flotte gudstjenester i menigheten sommeren 2020.

Les mer

 

Les søndagens preken da vi markerte skaperverkets dag


I dag feiret vi Skaperverkets søndag i Snarøya kirke. Både prestene, diakonen, kateketene, menighetspedagogen, kantor, kirketjenere og mange frivillige har jobbet sammen for en fin gudstjeneste med hyggelig kirkekaffe etterpå.

Les mer

 

Les søndagens preken da vi markerte skaperverkets dag


I dag feiret vi Skaperverkets søndag i Snarøya kirke. Både prestene, diakonen, kateketene, menighetspedagogen, kantor, kirketjenere og mange frivillige har jobbet sammen for en fin gudstjeneste med hyggelig kirkekaffe etterpå.

Les mer

 

Vi åpner for kirkekaffe


Nå åpner kirkene i Bærum for flere deltakere ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er også lov å servere kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Les mer

 

Vi åpner for kirkekaffe


Nå åpner kirkene i Bærum for flere deltakere ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er også lov å servere kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Les mer

 
 

Les en preken om dåpens betydning

Her er prekenen som ble holdt i Snarøya kirke søndag 14. Juni. Det er en preken om dåpens betydning, der også hele situasjonen omkring drap...

Les mer

 

Les årsmelding for 2019

2019 var ett år med stort konfirmantarbeid, mange babysangare og mye annet flott i Fornebulandet menighet. Les årsrapporten her.

Les mer

 

Dåp, gravferd og vielse i koronatid

Våre oppdaterte retningslinjer påvirker deg som planlegger dåp, vielse, konfirmasjon og gravferd.

Les mer

 

Pinse i pandemiens tid

Ei helsing til kyrkjelydane frå preses Olav Fykse Tveit på vegne av Bispemøtet, pinsa 2020

Les mer

Se flere saker