Videoandakt 17. januar


En videoandakt ved Ruth Ingeborg Sveinsdotter, kapellan.

Tilbake