Digitale pasjonsandakter


Følg Jesu lidelseshistorie i fastetiden! Digitale pasjonsandakter i samarbeid med Høvik menighet.

 

Det har vært en  god tradisjon i kirken opp gjennom historien  med pasjonsgudstjenester i fastetiden der Jesu lidelseshistorie leses, - til utfordring, ettertanke og forberedelse til  påskehøytiden. Stabene i Fornebulandet og Høvik menigheter  tar deg med inn i dette drama denne fastetiden og inviterer til pasjonsandakter. 

Hver onsdag i fastetiden legger vi ut et opptak fra Snarøya og Høvik kirker, med tekstlesning fra Lukasevangeliets lidelseshistorie, en betrakting og  sang/musikk. Du vil finne opptaket på hjemmesiden og på Facebooksidene til menighetene.

 

Tilbake