Gudstjenester i vinterferien


Det blir bålpannegudstjeneste i Høvik og Snarøya kirker søndagene i vinterferien.

 

Søndag 21. februar kl. 12 er det felles bålpannegudstjeneste utenfor Høvik kirke. Etter gudstjenesten er kirkekaffe på kirkebakken og deretter åpen kirke med mulighet for stillhet, bønn og nattverd. Neste gudstjeneste i Snarøya kirke er bålpannegudstjeneste søndag 28. februar kl. 11. Organist Per Karang, diakon Siri Nilssen og prest Thomas Wagle medvirker. Etter gudstjenesten blir det enkel kirkekaffe på kirkebakken og åpen kirke med mulighet for å motta nattverd.

 

Tilbake