Andakt på Maria budskapsdag


Ord for dagen på Maria budskapsdag ved sogneprest Thomas Wagle. 

Tilbake