Pasjonsandakt 5


Den femte pasjonsandakten fra Høvik og Fornebulandet menigheter i fastetiden 2021.

Tjenestegjørende: Diakon Ellen Haave, kateket Nina Engen, kapellan Ingeborg Holberg Heggen og kantor Thröstur Eiriksson.

Korgruppe: Hanna Thrastardottir, Eirikur Thrastarson, Ane Holme og Thröstur Eiriksson.

 

 

 


 

Tilbake