Sammen som kirke i hele verden


Fornebulandet menighet støtter NMS sitt arbeid i Thailand

Frem til St. Hans gjennom aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ønsker vi å styrke menighetens engasjement for den globale kirke og for misjon.  Nettopp i den tøffe koronasituasjonen verden står midt opp i er det viktig å vise praktisk omsorg og solidaritet.

I Thailand er vi med på å gi barn og unge en bedre start i livet og mulighet til å gå på skole. Videre støtter vi et hjem for unge enslige mødre som ikke har noe sted å gjøre av seg. Slik samarbeider vi med Den evangelisk-lutherske kirke for å vise Guds kjærlighet i ord og handling. Kirken er ung, etablert i 1994, som et resultat av arbeidet NMS startet i 1976. Den er en minoritetskirke i et buddhistisk land, har lite penger og er avhengig av støtte. Derfor bidrar vi også gjennom opplæring og kursing for kirkens medarbeidere og medlemmer.

For å bidra kan du Vippse ønsket beløp til 16152 og merk innbetalingen med "SAMMEN"

Tilbake