Rumpeldunk på Sporty


God stemning med rumpeldunk på Sporty!

Forrige Sporty-samling fikk ivrige 5.-7.-klassinger prøve sporten rumpeldunk (kjent fra Harry Potter) i hallen på Oksenøya skole. Griffing og Smygard kjempet mot hverandre i harde kamper fram til den rasktløpende gullsnoppen ble fanget av en av speiderne. Imponerende innsats fra begge lag, og det ble en morsom sport å være både deltager og tilskuer til.

 

Neste fredag med Sporty blir fredag 28. april. Vi er sammen fra kl. 18.30-20.30. Vi møtes ved hovedinngangen til Oksenøya skole. Der spiser vi først litt sammen og blir bedre kjent gjennom ulike aktiviteter, før vi går inn i hallen for en morsom og aktiv økt.

Ta med deg en venn og kom! Vi gleder oss!

Datoer for Sporty: 28. april, 12. mai, 9. juni

Sporty har en egen Spond-gruppe hvor det blir gitt informasjon. 

Her kan du trykke for å finne gruppa. Koden er: UHPID

Ta kontakt med menighetspedagog Hanna Tjøstheim om du ønsker mer informasjon.

ht447@kirken.no | 404 42 194

Tilbake