Lysmesse for psykisk utviklingshemmede


Lommedalen kirke onsdag 29. november kl. 18.00

Hvert år - siste onsdag i november - er det en lysmesse i Lommedalen kirke, spesielt tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming. 

Etter gudstjenesten er det kveldsmat for alle i menighetssalen.

Lysmessen er for hele Bærum - og flere til! Den åpen for alle. Spesiell invitasjon går ut til alle gruppeboliger i Bærum. 

Noen av deltakerne har oppgaver i gudstjenesten: bære kors og lys, tenne lys under forbønn, ringe i klokkene.

Medlemmer av Dissimilis pleier å delta med sang.

Ta gjerne kontakt med Diakon Marianne i Lommedalen hvis du har andre spørsmål.
mf873@kirken.no eller 98267805

Tilbake