Flerbrukshus med kirkerom - hva trenger vi?


Politikerne har vedtatt at det skal bygges et flerbrukshus med kirkerom på tomta rett ved Fornebu S. Hvordan burde "kirkerom"-delen brukes?

Mulighet for å komme med innspill anonymt

Som en av aktørene i det kommende flerbrukshuset, har menigheten mulighet til å spille inn ønsker og behov - og da ønsker vi å få innspill på hva vi ønsker i et slikt bygg.

Trykk her for å komme med innspill - vi gleder oss til å lese alle deres gode innspill:

Menighetsmøte søndag 10. mars med flerbrukshet med kirkerom som tema

Det blir menighetsmøte 10. mars, antakelig etter gudstjenesten kl. 11. Mer info kommer. Hjertelig velkommen.

Tilbake