Flerbrukshus med kirkerom - innspillsmøte 10. mars


Politikerne har vedtatt at det skal bygges et flerbrukshus med kirkerom på tomta rett ved Fornebu S, og kommunen har bedt kirken om å melde inn sine behov.

Innspillsmøte søndag 10. mars med flerbrukshus med kirkerom som tema

Det blir innspillsmøte 10. mars etter gudstjenesten og kirkekaffen. Kommunen har bedt kirken om å melde inn sine behov med hensyn til flerbrukshus med kirkerom. Vi er allerede godt i gang i prosessen ved å kartlegge behovene. Samtidig ønsker vi å arrangere et innspillsmøte slik at alle som vil kan spille inn sine ideer for kirkedelen i flerbrukshuset.

På møtet kommer vi også til å informere om prosessen fram til nå og veien videre.

Mulighet for å komme med innspill anonymt

Som en av aktørene i det kommende flerbrukshuset, har menigheten mulighet til å spille inn ønsker og behov - og da ønsker vi å få innspill på hva vi ønsker i et slikt bygg.

Trykk her for å komme med innspill - vi gleder oss til å lese alle deres gode innspill.

Tilbake