Julehilsen 🔔⛪💞


”Det skjedde ikke i Betlehem…” Slik starter et tankevekkende dikt av den norske forfatteren og dikteren Finn Bjørnseth.

Diktet er hentet fra diktsamlingen Logos, som var noe av det siste Finn Bjørnseth ga ut før han døde. I dette diktet forteller Bjørnseth om hva julens budskap handler om for ham.

 

det skjedde ikke i Betlehem

mens Kvirinius var landshøvding i Syria

det var i et lite blåmalt

svært alminnelig rom

en seng et bord og en hvit stol

det var ingen hyrder eller engler

men en tynn lysstråle

trengte gjennom huden og ribbenene

og inn i hjertet

– plutselig visste jeg alt det

jeg før bare hadde prøvd å forstå

og barnet sa:

slik er jeg født

gang på gang

årtusen etter årtusen

jeg er alt i alle

 

Ordet Sannheten Veien og Livet

den som tar imot meg

her og nå

er blitt en del av evigheten

 

Finn Bjørnseth skrev dette da han var dødssyk. Det lille blåmalte rommet var hans sykeværelse. Hele livet hadde han lengtet etter Gud, søkt etter svar, trodd og tvilt om hverandre. Og så, plutselig, ble alt klart for ham. Plutselig fikk han alle de svarene han hadde søkt. Med ett følte han seg gjennomlyst av et guddommelig nærvær: ”…en tynn lysstråle trengte gjennom huden og ribbenene og inn i hjertet – plutselig visste jeg alt det jeg før bare hadde prøvd å forstå.”

Finn Bjørnseths dikt er et sterkt vitnesbyrd om julebudskapets kraft. Det minner oss om at julen ikke handler om vakre eventyr, men om en levende virkelighet. I mange år hadde Bjørnseth hørt julens budskap, men uten å forstå det. Men så skjedde det som snudde opp ned på livet hans. Mens han lå i sengen på det blåmalte rommet kjente han plutselig Guds nærvær.

Julen handler ikke først og fremst om det som skjedde i Betlehem for 2000 år siden. Julen handler om det som skjer i hjertene våre. Julens budskap er ikke først og fremst et historisk budskap, men et budskap om din og min historie, våre liv, våre livsfortellinger.

Med disse ordene vil vi i staben i Fornebulandet menighet få ønske deg en velsignet jul full av lys, håp og glede. Takk for fellesskapet i året som har gått. Vi ser fram til julefeiringen som ligger foran og mange gode fellesskap framover.

Gledelig jul alle sammen!

Thomas Wagle

Tilbake