Voksenkor


Voksenkoret øver annenhver torsdag i Snarøya kirke. 

 

Vil du synge sammen med andre? Har du lyst til å lære nye sanger og mer om musikk, noter og stemmebruk?

Voksenkoret leds av Ingeborg Aadland. Ingeborg er aktiv som sanger og kordirigent i Oslo og Bærum, og utdannet lektor med ttilleggsutdanning i sang. Korets opptredener på kirkens konserter og gudstjenester.

Vil du være med? Send en e-post til ia397@kirken.no eller en SMS til Ingeborg Aadland på telefon 40442156.

Bli med oss da vel!

Tilbake