Voksenkor


Voksenkoret øver prosjektbasert frem mot opptrenden på utvalgte gudstjenester gjennom kirkeåret.

Vil du synge sammen med andre? Har du lyst til å lære nye sanger og mer om musikk, noter og stemmebruk? 

Voksenkoret ledes av Ingeborg Aadland. Ingeborg er aktiv som sanger og kordirigent i Oslo og Bærum, og utdannet lektor med ttilleggsutdanning i sang. Vi øver vekselvis på Kilentunet eller i Snarøya kirke utvalgte mandager og fredager. Øvelsene varer fra kl. 18 til 20, og øvingsdatoeene dette semesteret er mandag 18.09 (Kilentunet), mandag 09.10 (Kilentunet), fredag 27.10 (Snarøya kirke), mandag 06.11 (Kilentunet), mandag 27.11 (Kilentunet) og fredag 08.12 (Snarøya kirke).

Opptreden på Taizégudstjeneste 29.10 og på Lessons and carols 10.12.

Vil du være med? Send en e-post til ia397@kirken.no eller en SMS til Ingeborg Aadland på telefon 40442156.

Bli med oss da vel!

Tilbake