Voksenkor i Snarøya kirke


Voksenkoret øver prosjektbasert frem mot opptrenden på utvalgte gudstjenester gjennom kirkeåret.

Vil du synge sammen med andre? Har du lyst til å lære nye sanger og mer om musikk, noter og stemmebruk? 

Voksenkoret ledes av kantor Mie Othelie Berg.

I vår blir alle øvelsene i Snarøya kirke på onsdager fra kl. 18–20. Det vil bli
et blanda repertoar, med blant annet norske viser og engelske folketoner.

Datoer for øvinger: 17. jan, 31. jan, 7. feb, 28. feb, 13. mar, 10. apr, 24. apr, 15. mai, 29. mai og 12. jun. Søndag 16. juni synger koret på Sommerfestgudstjenesten.

Vil du være med? Send en e-post til mb524@kirken.no eller en SMS til Mie Othelie Berg på telefon 99359387.

Bli med oss da vel!

Tilbake