Babysang


Vel møtt til babysang i Snarøya kirke, nå både på onsdager og torsdager. Påmelding per sms. 

 
Fornebulandet menighet tilbyr babysang i Snarøya kirke til småbarnsforeldre med og uten sangstemme. Det er gratis. Ta med babyen din og kom!
Vi møtes i kirkestua, nede i Snarøya kirke, hver onsdag fra kl 12 til ca. kl.13.30. På grunn av en svært gledelig og stor oppslutning om babysang, kommer Ingeborg til å sette opp en gruppe til slik at vi har plass til flere. Det blir altså i tillegg til onsdagens babysang i kirka, en gruppe med babysang på Kilentunet på torsdager. Oppstart er i uke 41, det vil si torsdag 8. oktober. 
 
På grunn av smittevern har vi begrenset antall plasser. Påmelding via sms til Ingeborg Aadland: 404 42 156
Kom gjerne i litt god tid slik at vi unngår sammenstimling i gangen, og det blir enklere å holde avstand. 
 
Kontaktperson er Ingeborg Aadland: Tlf.nr. 404 42 156 / ia397@kirken.no
 
Smittevern
På grunn av Covid-19 og tilhørende restriksjoner, så er det noen grep vi må gjøre for å kunne møtes trygt. 
Er dere ikke helt i form? Hold dere hjemme (og bruk gjerne den digitale babysangen som ligger ute på denne siden).
Vi kan dessverre ikke være flere enn 15 voksne (med tilhørende babyer) til stede, og det føres kontaktliste med navn og telefonnummer for hver gang av hensyn til en eventuell smittesporing. Derfor er det beste om alle melder seg på hver gang ved å sende en sms med fullt navn til Ingeborg på nr 40442156.
Bli gjerne med i facebookgruppa for babysang for enklere informasjonsflyt. https://www.facebook.com/groups/931745977331553/
 
Mer informasjon
Musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysang får barnet mulighet til å uttrykke og utfolde seg musikalsk. Målet er å skape en felles opplevelse gjennom å leke, synge og utforske sammen med barnet sitt. Babysang gir barn og foreldre et rom hvor de kan være sammen og bli kjent med hverandre, og med andre barn og småbarnsforeldre.
 

Tilbake