Samtaler for voksne


Ønsker du noen å prate med?

Menighetens prester og diakon har tid til samtaler i livets ulike faser; oppturer og nedturer. Vi har taushetsplikt, og kan møtes på samtalerom på Kilentunet eller i Snarøya kirke. Vi kan også møtes hjemme hos deg eller gå en tur.
Sjelesorg er å være tilstede i samtaler med mennesker der de er i livet.

Diakon Ragnhild Narvestad Hungnes (982 67 803)

Sokneprest Thomas Wagle (411 27 894)

Kapellan Ruth Ingeborg Sveinsdotter (909 97 345)

 

Bilde: Pixabay

Tilbake