Pusterom


Vel møtt til Pusterom - kveldsbønn med enkel liturgi.

 

Pusterom er en kveldsbønn i Snarøya kirke kl. 20 siste tirsdag i måneden (minus desember, juni, juli og august). Pusterom er en åpen fellesskapssamling som i hovedsak består av en enkel liturgi, tid til stillhet og bønn, lystenning og sang.

I Koronatiden, når man ikke kan samles i kirken, legges det ut et opplegg for Pusterom på menighetens nettside hver uke.

 

Kontakt: Arvid Kopperdal

Foto: Jarl Smith/Unsplash

Tilbake